Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

1. ประกาศ

2. แบบฟอร์ม