Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2559

 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2559 คลิกที่นี่