Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 2 อัตรา

 ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่