Get Adobe Flash player

 

Mrs.Sarintorn Madman

Director of Personal Administration Division

หน้าแรก | ข่าวรับสมัครงาน | ประกาศ เลื่อนการรายงานตัวเข้ารับปฏิบัติราชการ

 ประกาศ เลื่อนการรายงานตัวเข้ารับปฏิบัติราชการ

  • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เลื่อนการรายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2556 คลิกที่นี่
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เลื่อนการรายงานตัวลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 11 อัตรา คลิกที่นี่