Get Adobe Flash player

 

Mrs.Sarintorn Madman

Director of Personal Administration Division

หน้าแรก | ข่าวรับสมัครงาน | ประรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียนและปฏิบัติ) ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัีดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  (ข้อเขียนและปฏิบัติ)  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖  คลิ๊กที่นี่