Get Adobe Flash player
หน้าแรก | ติดต่อเรา

กองบริหารงานบุคคล ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90110

โทร.074-317126,074-317128 โทรสาร 074-317127