Get Adobe Flash player

 

Mrs.Sarintorn Madman

Director of Personal Administration Division

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย เรื่อง แก้ไขกำหนดการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย

 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย เรื่อง แก้ไขกำหนดการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย คลิกที่นี่