Get Adobe Flash player

 

Mrs.Sarintorn Madman

Director of Personal Administration Division

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ศธ0584.19/791 ลว.10/9/2561 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันที่ดำเนินการจัดโครงการและส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 ศธ0584.19/791 ลว.10/9/2561 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันที่ดำเนินการจัดโครงการและส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คลิกที่นี่