Get Adobe Flash player

 

Mrs.Sarintorn Madman

Director of Personal Administration Division

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 1 อัตรา คลิกที่นี่