Get Adobe Flash player
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อรับโอน/ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อรับโอน/ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  คลิกที่นี่