Get Adobe Flash player

 

Mrs.Sarintorn Madman

Director of Personal Administration Division

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม