Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม