Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บุคลากรดีเด่น

การจัดการความรู้

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ข่าวรับสมัครงาน | ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๖   คลิ๊กที่นี่

-ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน ๑  อัตรา

-ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์  จำนวน  ๔  อัตรา

-ตำแหน่งนายสัตวแพทย์  จำนวน  ๑  อัตรา