Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บุคลากรดีเด่น

การจัดการความรู้

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ข่าวรับสมัครงาน | ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก(ภาคข้อเขียนและปฏิบัติ) เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่10/2556

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ้านการตัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ข้อเขียนและปฏิบัติ) เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งงที่ 10/2556 คลิกที่นี่