Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บุคลากรดีเด่น

การจัดการความรู้

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ข่าวรับสมัครงาน | ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๑ อัตรา

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน  11 อัตรา  รายละเอียด คลิกที่นี่

  1. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน   1 อัตรา
  2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน   3 อัตรา
  3. ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน 7 อัตรา