Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บุคลากรดีเด่น

การจัดการความรู้

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ข่าวรับสมัครงาน | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิฃัย เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก สถานที่คัดเลือก และเลื่อนกำหนดวันสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๑ /๒๕๕๖ คลิ๊กที่นี้