Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บุคลากรดีเด่น

การจัดการความรู้

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ข่าวรับสมัครงาน | ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำสำนักวิทยบริการฯ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  คลิ๊กที่นี่

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ