Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ศธ0584/1025 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "นวัตกรรมผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา"

 ศธ0584/1025 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "นวัตกรรมผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา" คลิกที่นี่