Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน ประเภทวิชาการ จำนวน 2 อัตรา

 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน ประเภทวิชาการ จำนวน 2 อัตรา คลิกที่นี่