Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ข่าวรับสมัครงาน | ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒ 

 คลิกที่นี่