Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

การออกนอกระบบ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บุคลากรดีเด่น

การจัดการความรู้

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ข่าวรับสมัครงาน | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งวิชาการ) โดยวิธีการคัดเลือก ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   (ตำแหน่งวิชาการ)   โดยวิธีการคัดเลือก 

 ครั้งที่  ๙/๒๕๖๔  คลิกที่นี่