Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

การออกนอกระบบ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บุคลากรดีเด่น

การจัดการความรู้

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ข่าวรับสมัครงาน | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ครั้งที่  1/2565   จำนวน  ๒  อัตรา  คลิกที่นี่