Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | เทศบาลตำบลสรรพยา จังหวัดชัยนาท มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานครูเทศบาล ทุกระดับตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา

 เทศบาลตำบลสรรพยา จังหวัดชัยนาท มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานครูเทศบาล ทุกระดับตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา คลิกที่นี่