Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | หนังสือเวียน | ศธ0584/298 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม

 ศธ0584/298 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม  คลิกที่นี่